ارسالهای رسمی از وبمستران ( webmasteran@ )

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
تغییرات اعمال شده در صفحه اصلی وبمستران + موضوعات برتر

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
امکان افزودن اعضا رسمی جدید به کانالها اضافه شد!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
ویژگی جدید افزوده شدن نام واقعی در کنار نام کاربری در صفحات رسمی

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
روش های صحیح ارسال پست در کانالها و صفحات رسمی وبمستران

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
وبمستران از مرز دویست کاربر گذشت ...

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
اضافه شدن ویژگی صفحه ویژه اعضا رسمی کانالها