گفتگوی های انجام شده پیرامون وبمستران

ارسالهای رسمی از وبمستران ( webmasteran@ )

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
لطفا قبل از ایجاد صفحه رسمی این شرایط رو با دقت مطالعه کنید!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
وبمستران با افتخار کاندیدای برترین وبسایت جشنواره وب و موبایل ایران شد!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
در جشنواره وب و موبایل ایران از وبمستران حمایت کنید!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
کنترل و مدیریت دسترسی نمایندگان صفحات رسمی به وبمستران افزوده شد!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
افزوده شدن ویژگی نمایش منشن ها (اشاره های) صفحات رسمی

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
وضعیت نمایش اعضای سابق یا غیر فعال صفحات رسمی

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

https://goo.gl/WWmgmf