گفتگوی های انجام شده پیرامون وبمستران

ارسالهای رسمی از وبمستران ( webmasteran@ )

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
افزوده شدن ویژگی نمایش منشن ها (اشاره های) صفحات رسمی

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
وضعیت نمایش اعضای سابق یا غیر فعال صفحات رسمی

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

https://goo.gl/WWmgmf

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
ویژگی برچسب نشانگر ویژه اعضای رسمی تیم یا شرکت در موضوعات رسمی اضافه شد!

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
امکان ورود از طریق گوگل و لینکدین بدون نیاز به ثبت نام به وبمستران اضافه شد.

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
فعال شدن پروتکل امن SSL در وبمستران

نوشته شده توسط
علی شارعی
(Ali.Shareei)

تاپیک رسمی :
ویژگی و امکان جدید اشاره کردن (منشن) به صفحات رسمی اضافه شد!