گفتگوی های انجام شده پیرامون شهر پرداخت

ارسالهای رسمی از شهر پرداخت ( pardakhtshahr@ )

نوشته شده توسط
hossein hatami
(moochjoon)

تاپیک رسمی :
معرفی درگاه واسط شهر پرداخت
http://pardakhtshahr.ir/

نوشته شده توسط
hossein hatami
(moochjoon)

http://pardakhtshahr.ir/