گفتگوی های انجام شده پیرامون شهر پرداخت

ارسالهای رسمی از شهر پرداخت ( pardakhtshahr@ )

نوشته شده توسط
hossein hatami
(moochjoon)

https://pardakhtshahr.ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

نوشته شده توسط
hossein hatami
(moochjoon)

تاپیک رسمی :
معرفی درگاه واسط شهر پرداخت
http://pardakhtshahr.com/

نوشته شده توسط
hossein hatami
(moochjoon)

http://pardakhtshahr.com/