نوشته شده توسط
فناوری ارتباطات آواتل
(محمد رمضانی)

تاپیک رسمی :
مسابقه بزرگ صدای برتر آواتل
http://urto.ir/match