کامیونیتی

 1. وب و اینترنت

  اگر نمیدانید در کجا مطرح کنید و یا تازه کار هستید این بخش مناسب شما خواهد بود.

  مطرح نمودن موارد مرتبط با زیر ساخت کسب و کار آنلاین

  بررسی و اجرای امور فرهنگی و فرهنگ سازی

  بخش اخبار ، وقایع و اطلاع رسانی های مرتبط با کسب و کار آنلاین

 2. استارتاپ و کارآفرینی

  اصول خودسازی و کارآفرینی در کسب و کارهای آنلاین

  مرتبط با شبکه سازی و بهبود کارتیمی و فرهنگ سازی های مرتبط

  ایده پردازی و نیازسنجی بازار و همچنین مشاوره و برنامه ریزی

  هر گونه رویدادها ، همایش ها و یا برنامه های مرتبط با کسب و کارها و استارتاپ ها

 3. آموزش و پرورش

  کارگاهها ، کلاس ها و دوره های حضوری و آموزشگاهی مرتبط با کسب و کار آنلاین


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  آموزش ها و دوره های غیرحضوری مرتبط با کسب و کارهای آنلاین

  معرفی کتابهای فیزیکی ، الکترونیکی و صوتی به جهت توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

  ارائه و معرفی محصولات آموزشی که در قالب یک بسته و مجموعه آموزشی می باشند

   

 4. پیاده سازی و اجرای فنی

  مرتبط با زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری سمت سرور و میزبانی وب

  مرتبط با نرم افزارهای دسکتاپ و موبایل اپلیکیشن‌های مورد نیاز کسب‌وکار

  زیر انجمن ها :

  طرح هر گونه مباحث مرتبط با اینترنت اشیا ، مفاهیم و پیاده سازی فنی آن در کسب و کارهای نوظهور وابسته به آن


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

 5. پول و سرمایه

  هر گونه خدمات مالی ، بانکی و اعتباری که در رابطه با کسب و کار آنلاین می‌تواند مطرح باشد.

  امور مربوط به حسابداری و حسابرسی مالی ، مالیاتی در کسب و کارهای آنلاین

  طرح موارد مربوط به هر گونه جذب سرمایه ، سرمایه گذاری و شتابدهی در کسب و کار


  تا کنون مطلبی ارسال نشده است

  مرتبط با هر گونه خدمات ارزی و مالی و همچنین مبادلات پولی در سطح جهانی

   

 6. تجارت الکترونیک

  هر گونه امور صنفی ، اداری و قانونی و مجوزنامه های مربوط به تجارت الکترونیک و کسب و کار آنلاین

  خدمات و سرویس‌های مربوط به اعتماد سازی و تضمین پرداخت ، خدمات و محصولات

  انواع مدل های تجارت الکترونیک از نظر نوع جامعه کاربری مانند B2B ، B2C و ...

  مرتبط با مباحث خدمات و سرویس های حوزه تجارت الکترونیک و کسب کارهای آنلاین

 7. جذب و بازاریابی

  مباحث مرتبط با تبلیغات محیطی و بازاریابی در فضای واقعی و آفلاین

  ابزار ، خدمات و روش های موثر و کاربردی در ارتباط با مشتریان و مدیریت آن

   تحلیل آمار و رفتار و همچنین بررسی بازخورد کاربران و مشتریان به جهت بهبود و اصلاح

 8. سبک زندگی و کار

  طرح مباحث مرتبط با ورزش ، روابط اجتماعی و سبک زندگی سالم به جهت جلوگیری از آسیبهای مرتبط با نوع کار

  مرتبط با محیط و ابزار کارشخصی و اداری اعم از سخت افزار و نرم افزار

  مرتبط با زبان خارجه و تخصصی به جهت کسب دانش و روابط بین الملل

  طرح گفتگوی دوستانه و تخصصی به جهت تبادل تجربه ودانش

 9. نیازمندیها

  طرح نیازمندی های مرتبط با دامنه ، میزبانی وب و سرور

  طرح هر گونه نیازمندی ویا ارائه خدمات و محصولات مجازی

  طرح هر گونه نیازمندی و یا ارائه تجهیزات و محصولات فیزیکی و همچنین سخت افزاری

  طرح هر گونه نیازمندی انجام کار و یا درخواست نیروی کار و همچنین همکاری اعم از پاره وقت ، تمام وقت یا پروژه ای و شرایطی

 10. انجمن های رسمی