گفتگوی های انجام شده پیرامون آواتل

ارسالهای رسمی از آواتل ( avatell@ )

تاپیک رسمی :
ایجاد دکمه شبکه اجتماعی وبمستران
http://urto.ir/RVog3
http://urto.ir/report
تاپیک رسمی :
مسابقه بزرگ صدای برتر آواتل
http://urto.ir/match
http://urto.ir/match
http://urto.ir/v1ThV
http://urto.ir/ZdYQw